Pobalscoil na Tríonóide

Stair na Scoile / School History

Sa bhliain 2006 beartaíodh na trí scoileanna dara leibhéil in Eochaill a thabhairt le chéile mar aon scoil amháin, Pobalscoil na Tríonóide. Bunaíodh Gaelscoil na Tríonóide, Aonad lán-Ghaeilge na Pobalscoile, chun freastal orthusan sa cheantar maguaird gur theastaigh iar-bhunoideachas trí Ghaeilge uathu. Chláraigh 121 daltaí anchéad bhliain agus táimid ag fás ó shin i leith. Inniu tá Gaelscoil na Tríonóide ar cheann de na haonaid lán-Ghaeilge is mó lasmuigh den Ghaeltacht le142 daltaí cláraithe linn. Tagann na daltaí ó Ghaelscoil Choráin, an bhunscoil lán-Ghaeilge áitúil, ó Ghaelscoil Mhainistir na Corann agus ó bhunscoileanna eile an cheantair.

In 2006 it was decided to bring the 3 second level schools in Youghal together as one school, Pobalscoil na Tríonóide. Gaelscoil na Tríonóide was founded to facilitate those in the surrounding area who wanted second level education through Irish. In the first year 121 pupils enrolled and the numbers have been growing every year. Today Gaelscoil na Tríonóide has 159 pupils enrolled and is one of the largest all-Irish units outside the Gaeltacht. Our pupils come from Gaelscoil Choráin, the local all-Irish primary school, from Gaelscoil Mhainistir na Corann and other primary schools in the area.

Sep
26 2022
Study Skills Week
Oct
03 2022
Day off / Lá Saor
Oct
07 2022
Croke Park Staff Briefing
Oct
10 2022
Friendship Week
Oct
21 2022
Awards Evening / Tráthnóna na nGradam 7pm
Follow us
Enquire
Contact
Pobalscoil na Tríonóide,
Youghal,
Co. Cork,
Ireland

024 25836


Microsoft Education
Location
© 2022 Pobalscoil na Tríonóide