Pobalscoil na Tríonóide

Leaders

The Sixth Year Leaders play an invaluable part in helping the incoming First Years transition from Primary to Secondary education. Whilst this is a very exciting time in these First Years’ lives, it can also be a daunting experience. The Leaders work in partnership with the staff from the very first day of 1st year to ensure that the students are happy and comfortable in their new school.

As a group, the Leaders are on hand to support, encourage and advise the First Years in their care. Each class group is assigned two leaders and they provide a friendly port of call for all the questions that may arise during the first few weeks and months. Leaders also help students with their lockers, timetables, books and give the First Years general information about our school. They also organise events throughout the year including movie days, talent shows and end of term celebrations for the whole year group. These events encourage First Years to make friends across the different class groups and to enjoy all aspects of life in Pobalscoil.

Tá cuid lárnach ag Ceannairí na Séú bliana ag cabhrú le daltaí sa Chéad Bhliain agus iad ag bogadh ón mbunscoil go dtí an mheánscoil. Is tréimhse chorraitheach í i saolta na ndaltaí seo ach dúshlán nach beag é chomh maith. Oibríonn na ceannairí in éineacht leis an bhfoireann scoile ón gcéad lá den chéad bhliain chun cinntiú go bhfuil na daltaí sásta agus ar a suaimhneas ina scoil nua.

Mar ghrúpa, tá na Ceannairí ann chun tacaíocht, spreagadh agus moladh a thabhairt do na daltaí atá faoin gcúram. Luaítear beirt cheannaire le gach rang agus cuireann siad fáilte cróiúil roimh aon cheist a thagann uathú sa chéad chúpla seachtain. Cabhraíonn na ceannairí freisin leo lena dtaisceadáin, lena n-amchláir, lena leabhair agus tugann siad eolas ginearálta dóibh faoinár scoil. Mar aon le seo, eagraíonn siad imeachtaí i rith na bliana dá ranganna ar nós laethanta scannáin, seónna talainne agus ceiliúraidh ag deireadh an téarma. Spreagann siad siúd idir comhrá agus comhluadar idir na ranganna go léir agus cabhraíonn sé leis na daltaí taitneamh a bhaint as gach gné den saol i bPobalscoil.

Leaders/Ceannairí 2019/2020

Class/ Rang

Leaders/ Ceannairí

1A1

Lesley Cashman & Eoin Hearty

1A2

Aidan Kelly & Niamh McGrath

1A3

Sorcha Connelly & Matthew O'Donnell

1A4

Aoife Nolan & Steven Scully

1A5

Ian Roche & Matgorzata Kolodziej

1AG1

Jordan Lupton & Alana Ní hAinmhire

1AG2

Sarah de Barra & Róisín Ní Chonghaile

SEN & General Support

Diarmuid Hanna, Lucia Garcia, Elly Leamy & Brian Ronayne

Aug
23 2024
Leaving Certificate Results*
Follow us
Enquire
Contact
Pobalscoil na Tríonóide,
Youghal,
Co. Cork,
Ireland

024 25836


Microsoft Education
Location
© 2024 Pobalscoil na Tríonóide