Pobalscoil na Tríonóide

School Transport Scheme /Scéim Iompar Scoile

12-November-21

Important information on the School Transport Scheme for Parents / Guardians:

Under the terms of the Post-Primary School Transport Scheme, children are eligible for school transport where they reside not less than 4.8 kilometres from and are attending their nearest school as determined by the Department/Bus Éireann, having regard to ethos and language. While it is the prerogative of parents to send their children to the school of their choice, eligibility for school transport is to the nearest school / Post Primary Centre and it is important that parents are aware of this eligibility criteria.

Applications for school transport can be made online at www.buseireann.ie/schooltransport and must be submitted before the last Friday in April . It is important that applications for school transport are made on time as late applicants are not guaranteed a service under the terms of the scheme.

Further information or clarification may be obtained by parents contacting their local Bus Éireann School Transport office.

Your support in making this information available to parents is appreciated.

Yours sincerely,

Bus Éireann School Transport

*******************************************************

Is mian liom tú a chur ar an eolas maidir leis an Scéim Iompar Scoile,

Tá leanaí incháilithe um iompar scoile sa chás go bhfuil cónaí orthu fad nach lú ná 4.8 ciliméadar ón, agus ag freastal ar, an scoil is cóngaraí dóibh, mar a chineann an Roinn/Bus Éireann, agus aird á thabhairt ar éiteas agus teanga.

Nuair atá scoil Iar-Bhunoideachais á roghnú ag tuismitheoirí, is tábhachtach iad a chur ar an eolas maidir leis na critéir incháilitheachta um sholáthar iompar scoile.

Cé gur saincheart tuismitheoirí é a gcuid leanaí a sheoladh chuig an scoil is rogha leo, is chuig an scoil/Ionad Iar-Bhunoideachais is cóngaraí atá incháilitheacht um iompar scoile.

Is féidir iarratas um iompar scoile a dhéanamh ar líne ag www.buseireann.ie/schooltransport agus is gá é sin a sheoladh isteach roimh an Aoine dheireanach i mí Aibreáin. Ta sé tábhachtach iarratais um iompar scoile a dhéanamh in am mar ní ráthaítear suíocháin dóibh siúd a dhéanann iarratas déanach.

Féadfaidh tuismitheoirí eolas breise nó soiléiriú a fháil ach teagmháil a dhéanamh leis an Oifig Iompar Scoile áitiúil de chuid Bhus Éireann.

Gabhaimid buíochas leat as an eolas seo a scaipeadh ar thuismitheoirí.

Le dea-ghuí,

Bus Éireann – Iompar Scoile

Sep
26 2022
Study Skills Week
Oct
03 2022
Day off / Lá Saor
Oct
07 2022
Croke Park Staff Briefing
Oct
10 2022
Friendship Week
Oct
21 2022
Awards Evening / Tráthnóna na nGradam 7pm
Follow us
Enquire
Contact
Pobalscoil na Tríonóide,
Youghal,
Co. Cork,
Ireland

024 25836


Microsoft Education
Location
© 2022 Pobalscoil na Tríonóide