Pobalscoil na Tríonóide

Board of Management Agreed Report 27th January 2020

10-February-20

Board of Management

Agreed Report – 27th January 2020

  • At its first meeting of a new Board of Management held on Monday January 27th 2020 Ms Elma Hayes was elected Chairperson.
  • Members welcomed the very positive M.L.L.(Management Leading & Learning) Draft Report following recent School Inspection
  • The Board were briefed on legislation, policies and procedures under-pinning the Board’s work.
  • Members received the Agenda for the next meeting: Monday 10th

Bord Bainistíochta

Tuarascáil Chomhaontaithe – 27ú Eanáir 2020

  • Ag an chéad chruinniú den Bhord Bainistíochta nua a tharla ar an Luan 27ú Eanáir 2020 toghadh Ms Elma Hayes mar Chathaoirleach.
  • Chuir na baill fáilte roimh an Dréacht-Tuarascáil C.F.B.(Ceannasaíocht & Foghlaim Bhainistíochta) an-dearfach tar éis na cigireachta scoile is déanaí.
  • Tugadh mionteagasc don Bhord ar reachtaíocht, ar pholasaithe agus ar nósanna imeachta a chuireann taca faoi obair an Bhoird.
  • Fuair na baill an Clár Gnó don chéad chruinniú eile: Dé Luain 10ú Feabhra
Oct
02 2023
Day Off / Lá Saor
Oct
05 2023
TY Geography Trip (TBC)
Oct
09 2023
Friendship Week
Oct
13 2023
Staff Briefing
Oct
16 2023
TY Beach Lifeguard Course Begins (3 weeks) TBC
Follow us
Enquire
Contact
Pobalscoil na Tríonóide,
Youghal,
Co. Cork,
Ireland

024 25836


Microsoft Education
Location
© 2023 Pobalscoil na Tríonóide