Scholarship to Germany awarded to 4th Year Student!!

Scoláireacht chuig An Ghearmáin bronnta ar Dhalta na hIdirbhliana

Comhghairdeas le Sarah de Barra, 4AG, Gaelscoil na Tríonóide, a bhuaigh áit le déanaí ar chúrsa teangan trí seachtaine sa Ghearmáin. De bharr na dtorthaí thar barr a fuair Sarah sa Ghearmáinis sa Teastas Sóisearach i 2017 bhí sí incháilithe do scoláireacht a thairgíonn Rialtas na Gearmáine.

Tar éis próisís agallaimh a chur di sa Goethe-Institut i mBaile Átha Cliath, tairgíodh áit di ar chúrsa sa Ghearmáin ó 11ú-30ú Meitheamh i mbliana. Fanfaidh si le clann Gearmánach agus freastalóidh sí ar scoil áitiúl le buachaill/cailín dá clann óstaigh, chomh maith le freastal ar ranganna Gearmáinise leis an ngrúpa de dhaltaí Éireannacha.

Is iontach an deis í seo do Sarah feabhas a chur ar a líofacht sa Ghearmáinis agus guímid gach rath uirthi ar a turas.

Gute Reise Sarah und viel Glϋck.

Scholarship to Germany awarded to 4th Year Student.

Congratulations to Sarah de Barra, 4AG, Gaelscoil na Tríonóide, who recently won a place on a three week language course in Germany. Sarah’s exceptional performance in German in the Junior Certificate 2017 made her eligible for a scholarship offered by the Government of the Federal Republic of Germany.

Having gone through an interview process in the Goethe-Institut in Dublin, Sarah was offered a place on the course in Fϋrstenzell, Germany from 11th-30th June this year. She will stay with a German family and attend school together with the boy/girl of her host family, as well as attending separate German classes with the other members of the Irish student group.

Sarah has been offered a wonderful opportunity to become more fluent in German and we wish her every success on her trip.

file

Gute Reise Sarah und viel Glϋck.

Comments are closed.