Gaelscoil na Tríonóide

Gaelscoil na Tríonóide

Gaelscoil na Tríonóide

click here to access english version

Ráiteas misin

Léirímid meas ar a chéile, cuirimid luach ar an bhfoghlaim, tugaimid tús áite dár bpobal, téimid i dtreo na foirfeachta de shíor.

Fáilte ón bPríomhoide

Thar cheann na foirne agus  na ndaltaí i nGaelscoil na Tríonóide ba mhaith liom fáilte a chur romhaibh go léir; go háirithe,  ár n-ábhar daltaí agus sibhse a dtuismitheoirí is a gcaomhnóirí. Ceann dár mórchuspóirí i nGaelscoil na Tríonóide ná tús áite  a thabhairt i gcónaí do shároideachas a sholáthar dár ndaltaí go léir.

Táim ag tnúth go mór le bheith ag obair libh.

Le gach dea-ghuí

Séamus Ó Ceallacháin

Comments are closed.